FUA: o nouă promoție de masteri în ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri

Absolvenții programului de master „Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri”, Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă și Protecția Mediului (ACAGPM), Facultatea Urbanism și Arhitectură, UTM și-au susținut cu brio tezele de master, demonstrând competențe profesionale și creativitate în promovarea unor idei originale. 

Masteranzii au prezentat tezele de master în fața Comisiei constituită din specialiști în domeniu și profesori Departamentului ACAGPM: Mihai BARAGHIN – șef serviciu control de producție, SRL Ialoveni Gaz (președinte); conf. univ., dr. Vera GUȚUL, șef Departament ACAGPM; conf. univ., dr. Valentin TONU, conf. univ., dr. Natalia BEGLEȚ, dr. Vasile LEU, director interimar SA Termoelectrica, care au apreciat buna pregătire și cunoașterea temelor alese spre cercetare, precum și abilitățile de prezentare.

Absolvenții și-au dedicat tezele de master studiului unor domenii de interes sporit și soluționării unor probleme importante, precum asigurarea microclimatului interior al încăperilor, eficientizarea consumurilor de energie, integrarea surselor regenerabile de energie în instalațiile inginerești, aplicarea tehnologiilor moderne în domeniul rețelelor și instalațiilor inginerești.

Masterandul Dumitru CHIORU-DUBNEAC a prezentat teza cu tema „Desfumarea unei clădiri înalte”. Lucrarea pune în evidență modul în care se realizează activitățile de prevenire a incendiului la clădiri înalte. Soluțiile abordate sunt cel mai frecvent utilizate în vederea riscurilor umane, ceea ce presupune asigurarea unui mediu optim de muncă. În vederea exemplificării modalității corecte de alegere a echipamentelor componente ale unui sistem de ventilare și desfumare absolventul a realizat calculul de proiectare a unei instalații de desfumare pentru o clădire de birouri situată în orașul Cluj-Napoca. De asemenea, a enumerat normele, normativele, legile de reglementare în proiectarea instalației de desfumare, a descris echipamentele din dotare și a efectuat simularea unei desfumări din clădire, un accent deosebit fiind pus pe modelările numerice tip CFD (Compulation Fluid Dynamics).

Masteranda Irina DANALACHI a studiat în teza sa tema „Utilizarea pompelor de căldura pentru asigurarea microclimei în clădiri de locuit”, demonstrând prin exemple practice perspectiva de utilizare a pompelor de căldură pentru asigurarea microclimei în clădirile de locuit pentru R. Moldova.

Masterandul Alexandr PLATON s-a referit în teza sa la Algoritmul de aplicare a grinzilor climatice active și pasive. Studiu de caz”, analizând posibilitățile de aplicare a grinzilor climatice active și pasive, construcția lor, principiul de funcționare, dimensionarea, distribuția jetului de aer, metode de reglare, de conectare la sursa de aer refulat si sursa de căldură/răcire. De asemenea, a prezentat studiul de caz la un obiect, calculul grinzilor climatice active, metoda de alegere a utilajului cu ajutorul programului „ProSelect Swegon”.

Masterandul Corneliu ȚURCAN a prezentat teza „Optimizarea structurii sistemului de distribuție gaze a SA „Moldovagaz” în spiritul celor mai bune practici europene”o temă foarte actuală la ziua de azi.

Comisia de examinare a tezelor de master a evidențiat actualitatea şi diversitatea temelor cercetate, abilitățile profesionale și de comunicare ale absolvenților și viziunile lor originale în abordarea problemelor abordate.

Felicitări, dragi absolvenți ai programului de master Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri”! Mult succes în activitatea profesională!

[av_gallery ids=’99874,99875,99876,99877,99878′ style=’big_thumb’ preview_size=’2048×2048′ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’2048×2048′ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ link_dest=” lightbox_text=’caption’ lazyload=’avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-27s2yo’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU