Se anunță iniţierea procesului de alegere a directorului Colegiului Tehnic al Universităţii Tehnice a Moldovei

În conformitate cu art. 71 alin. 4 din Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015,

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

anunță iniţierea procesului de alegere a directorului Colegiului Tehnic

al Universităţii Tehnice a Moldovei

Pot fi aleşi în postul de director candidații care deţin cetăţenia Republicii Moldova, au studii superioare universitare, au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani, cunosc limba română, şi care nu au antecedente penale.

Directorul Colegiului Tehnic al UTM este ales de către Comisia de concurs desemnată prin ordinul Rectorului UTM.

Candidaţii la postul de director al Colegiului Tehnic al UTM depun personal/sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, dosarul, care va conţine obligatoriu următoarele: a) cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015; b) copia actului de identitate; c) copia/copiile actului/actelor de studii; d) copia carnetului de muncă; e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 673 din 09.07.2015; f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției; g) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere; h) proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

Termenul de depunere a dosarelor candidaților la postul de director al Colegiului Tehnic al UTM este de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, şi expiră la data de 03.02.2022 ora 17:00.

Modalități de depunere a dosarelor:

  • La Universitatea Tehnică a Moldovei – la Secretariat, oficiul 1-112, blocul de studii nr.1, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168, mun. Chişinău, Republica Moldova.
  • Prin poștă, pe adresa: Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168, mun. Chişinău, Republica Moldova, cu mențiunea „Comisia de concurs alegeri Director Colegiu Tehnic, dosar pentru concursul la postul de director Colegiu Tehnic UTM”.
  • Prin e-mail: secretariat@adm.utm.md

Candidatul este responsabil ca dosarul expediat prin poștă, însoțit obligatoriu de avizul de înștiințare, să ajungă la secretariatul UTM până la data-limită de depunere a dosarului.

Datele de contact a persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare privind conținutul dosarului candidatului: tel. 068256966, e-mail: adriana.balatel@adm.utm.md.

(Visited 62 times, 1 visits today)