O nouă promoție de masteri în Drept la FCGC-UTM

Pe 13 ianuarie 2022, Programul Drept Imobiliar și Cadastral (unicul program de master științific de acest gen din R. Moldova), Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului (DIDEI), Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC), UTM, a scos la rampă o nouă promoție din 12 masteri în Drept.

Absolvenții și-au susținut tezele de master în fața Comisiei constituită din specialiști de marcă în domeniu și profesori DIDEI: Aurica LEFTER – șef Direcția asistență juridică și contencios ASP (președinte); prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU, șef DIDEI; conf. univ., dr. Ina BOSTAN, conf. univ., dr. Viorica URSU, conf. univ., dr. Alla CLIMOVA, care au apreciat buna pregătire și cunoașterea temelor alese spre cercetare, precum și abilitățile de prezentare.

Fiecare teză susținută în fața comisiei a inclus o cercetare multiaspectuală și o analiză proprie a subiectului abordat, concluzii și recomandări de lege ferenda.

Comisia a evidențiat câteva din cele 12 lucrări, recunoscute unanim drept cele mai bune și apreciate cu notă 10:

– „Statutul juridic al monumentelor de istorie și cultură în RM” – autor: Mihaela STAMATI; conducător științific: conf. univ., dr. Viorica URSU;

– „Înregistrarea masivă – factor esențial în formarea cadastrului bunurilor imobile în RM” – autor:  Diana GAVRILOV; conducător științific: conf. univ., dr. Alla CLIMOVA;

– „Analiza multiaspectuală a dreptului de proprietate prin prisma noilor reglementări a Codului Civil si a jurisprudenței CEDO” – autor:  Nica GRAUR; conducător științific: conf. univ., dr. Ina BOSTAN.

Felicitări, dragi absolvenți ai Programului de Master Drept Imobiliar și Cadastral! Sunteți parte importantă a marii familii UTM! Să fiți mândri de cunoștințele acumulate, să le implementați și multiplicați cu succes în cariera profesională!

(Visited 123 times, 5 visits today)