Doctoranzii UTM Daniela COJOCARI și Octavian MANGOS – bursieri de excelență ai Guvernului

Studenții-doctoranzi ai UTM, Daniela COJOCARI – specialitatea științifică 253.06. Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară, a. IV, Școala Doctorală Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management, și Octavian MANGOS –  specialitatea științifică 221.02. Tehnologii de conversie a energiei și resurse regenerabile, a. III, Școala Doctorală Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică, se regăsesc în lista bursierilor de excelență ai Guvernului Republica Moldova pentru anul 2022.

În anul 2022, per total, 15 studenți-doctoranzi din Republica Moldova vor beneficia de Bursa de Excelență a Guvernului, în valoare de 2.500 de lei, iar alții 4 – Bursa pe domenii științifice, de 2000 de lei. O decizie în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței de miercuri, 12 ianuarie, a Guvernului RM.

Concursul de burse pentru studenții-doctoranzi se înscrie în programul guvernamental de susținere a tinerilor activi antrenați în proiecte de cercetare la nivel național și internațional. Prin acordarea acestor burse Guvernul își propune să sporească atractivitatea studiilor doctorale și calitatea acestora, precum și să valorifice potențialul deosebit al tinerilor, motivându-i să se încadreze în activitatea de cercetare și inovare.

(Visited 125 times, 5 visits today)