LA MULȚI ANI pentru profesorul octogenar Dumitru UNGUREANU!

În acest dalb început de an, distinsul nostru coleg, conf. univ., dr. Dumitru UNGUREANU, rotunjește o venerabilă vârstă, trecând în cohorta octogenarilor. Respectat și îndrăgit de generații de studenți, masteranzi și doctoranzi, la formarea cărora a contribuit cu har și neasemuită competență de dascăl universitar, prin întreaga sa activitate didactică și științifică servește un veritabil model de dăruire și profesionalism.

Stimate domnule conferențiar universitar, doctor în științe tehnice Dumitru UNGUREANU!

Permiteți-ne să vă adresăm felicitări cordiale cu ocazia venerabilei aniversări pe care o marcați. Este fericitul prilej care ne onorează deopotrivă și pe noi, avându-vă timp de o jumătate de secol, din 1971 până în 2021, în rândurile Universității Tehnice a Moldovei, în calitate de cadru didactic (1971), șef catedră „Alimentări cu Apă şi Canalizări” (1972-1984), decan al Facultății Construcții (studii cu frecvență redusă), prorector (1994-2011).

Apreciem și prețuim aportul dvs. la deschiderea specialității „Ingineria mediului” și a catedrei UNESCO/Cousteau, precum și prodigioasa activitate în calitate de membru al Asociației Inginerilor de Instalații din România (AIIR), membru al Consiliului tehnico-știinţific al Asociației Române a Apei (ARA), membru titular al Academiei Naționale de Științe Ecologice.

De la catedra aulelor universitare, pe care le-ați onorat și înnobilat pe parcursul a cinci decenii, ați inspirat generații de tineri prin elocvența discursului academic, eleganța și tactul pedagogic ce vă caracterizează, dar și prin măiestria de conducător de doctorat și modelul personal de implicare în activitatea inginerească și de cercetare științifică de specialitate, coordonând numeroase proiecte de lucrări inginerești de alimentare cu apă și canalizări în localitățile din Moldova, precum și peste 30 teme de cercetare cu caracter aplicativ. Un exemplu demn de urmat servesc și numeroasele stagii și misiuni de serviciu pe cadre lea-ți întreprins în Polonia, România, Cehia, Ungaria, Franța, Germania, Suedia, SUA, precum și vasta paletă de publicații valoroase – peste 250 de articole și comunicări, editarea a 3 manuale, 5 monografii, precum și cele 20 brevete de invenții prezentate la diferite saloane de inventică naționale și internaționale, apreciate cu medalii de aur, argint, bronz și diplome de excelență.

La Mulți Ani, Domnule Profesor Dumitru UNGUREANU!

VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!

(Visited 269 times, 1 visits today)