Felicitări dlui Vasile LEU cu prilejul numirii sale în postul de director interimar al S.A. Termoelectrica!

Stimate colega, domnule Vasile LEU!

Profesorii Departamentului Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului (ACAGPM) din cadrul Facultății Urbanism şi Arhitectura a Universității Tehnice a Moldovei îl felicită călduros pe dl Vasile LEU, lector universitar, doctor în tehnică, cu prilejul numirii sale în postul de director interimar al S.A. Termoelectrica!

Vasile LEU este absolvent al catedrei şi specialităţii  „Alimentări cu căldură şi gaze, ventilație”, iar în ultima perioadă de timp a făcut parte și din echipa Departamentului ACAGPM. Are o experiență bogată atât pe plan profesional, cât şi pedagogic, activând prin cumul extern în cadrul departamentului: ţine ore la disciplina „Alimentarea centralizată cu căldură”; este conducător al tezelor de licenţă şi de master; membru al comisiilor de susţinere a examenelor de absolvire a studiilor.

Sectorul energetic din Republica Moldova, inclusiv S.A. Termoelectrica, se confruntă cu provocări uriașe în ultimii ani. S.A. Termoelectrica are capacitatea de a ajuta Republica Moldova să devină un loc mai bun și mai stabil pentru cetățenii săi.

Vă dorim, dragă colega, tot ce e mai bun pentru anii ce vin și succes continuu în modernizarea întreprinderei S.A. Termoelectrica şi a economiei Republicii Moldova. Sperăm în continuarea cooperării noastre comune.

Profesorii din cadrul Departamentului Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului, Facultatea Urbanism şi Arhitectură,

Universitatea Tehnică a Moldovei

(Visited 367 times, 2 visits today)