Examinarea tezei de doctorat a candidatului în MELENCIUC Mihail la Seminarul Științific de Profil Ad-hoc

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil Ad-hoc, aprobat prin decizia consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 din 30 iulie 2021 cu privire la Seminarele Științifice de Profil, privind susținerea tezei de doctor în științe inginerești a candidatului MELENCIUC Mihail. 

Tema tezei: USCAREA PERELOR ÎN ATMOSFERĂ MODIFICATĂ DE CO2 

Specialitatea: 253.05 PROCESE ȘI APARATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

Conducător de doctorat: ȚISLINSCAIA Natalia, dr., conf.univ., UTM. 

 

Președinte al Seminarului: DICUSAR Galina, dr. prof.univ. 

Secretar: SIMINIUC Rodica, dr. conf.univ. 

 

Data seminarului: 17.12.2021 

Începutul seminarului: 14.00 

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, blocul de studii nr.5, aud. 120, Chișinău str. Studenților 9/9 (în format mixt) 

Pentru a participa la ședința Seminarului Științific de profil Ad-hoc în format online, vă rugăm să accesați linkul:  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3alNHQg8cpM0LycUWFXm_pgfzZQYLbVVw_edl_2FFlIW01%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=dd0519f1-8570-4d03-9bb9-601f836e97e2&tenantId=1b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46 

 

(Visited 195 times, 1 visits today)