- UTM - https://utm.md -

Forumul European privind Reducerea Riscului de Dezastre, 2021

Lectorul universitar Vitali MUTAF, șef Serviciu Protecție și Prevenire, colonel în rezervă, reprezintă Universitatea Tehnică a Moldovei la Forumul European privind Reducerea Riscului de Dezastre – European Forum for Disaster Risk Reduction (EFDRR).

Organizat la Matosinhos, Portugalia, în perioadă 24-26 noiembrie 2021, în regim hibrid (fizic/online), Forumul își propune o abordare holistică a riscului de dezastre pentru a atenua cele mai grave impacturi ale pericolelor biologice ca efect al schimbărilor climatice: cutremure, inundații, alunecări de teren, fluxuri de reziduuri, avalanșe, secete, emperaturi extreme. Totodată,  agenda EFDRR cuprinde examinarea problemelor provocate de COVID-19 și măsurile de contracarare a efectelor pandemiei.

Evenimentul se desfășoară sub auspiciile Oficiului Națiunilor Unite pentru Reducerea Riscului de Dezastre în cooperare cu Acordul EUR-OPA privind pericolele majore al Consiliului Europei, Autoritatea Națională Portugheză pentru Situații de Urgență și Protecție Civilă și Comisia Europeană.

(Visited 130 times, 1 visits today)