Schneider EcoStruxure Power Design Workshop

Noile produse software EcoStruxure Power Design și EcoStruxure Power Built dezvoltate de unul dintre principalii furnizori de echipamente și soluții energetice la nivel global – compania Schneider Electric și prezentate anterior studenților Facultății Energetică și Inginerie Electrică, UTM în cadrul unui eveniment  virtual, au generat multiple solicitări privind organizarea unui workshop cu aplicarea acestor instrumente.

Scopul evenimentului curent a fost acumularea cunoștințelor practice ale studenților în activitatea de proiectare utilizând noile produse software, care oferă proiectanților posibilități inovative pentru modelarea rețelelor de medie și joasă tensiune și se evidențiază cu următoarele funcții:

  • simularea diferitor tipuri de surse și sarcini;
  • determinarea şi actualizarea parametrilor în timp real;
  • alegerea automată a setărilor aparatelor de protecție și comutație, cu posibilitatea de a fi modificate;
  • utilizatorii au acces la modificarea parametrilor limită conform cărora va fi dimensionată rețeaua;
  • se generează automat schemele monofilare, tabele detaliate ce conțin parametrii necesari, jurnale de cabluri, curbe de selectivitate.
  • rezultatele din EcoStruxure Power Design pot fi exportate în EcoStruxure Power Built, unde este simulată completarea dulapurilor electrice cu echipamentele obținute;
  • rezultatele pot fi exportate în format: dwg, docx, pdf;
  • actualizare permanentă a bazei de date cu cele mai noi produse Schneider Electric.

Motivarea studenților, confirmată de depăşirea cu 2 ore a duratei planificate a workshopului, a fost atât de pronunțată încât se analizează posibilitatea de a mai organiza încă o serie de evenimente similare pentru a acumula noi deprinderi de utilizare a acestor softuri extrem de utile. Interesul studenților a fost menținut la cel mai înalt nivel de profesionalismul impecabil al liderului regional pentru soluțiile de proiectare Schneider Electric, Natalia Ciobotaru, consultant Schneider Electric pentru proiectarea instalațiilor electrice fiabile și conforme standardelor europene IEC (absolventă a Facultății Energetica, specialitatea Electroenergetica, promoția 2003), care a relevat toate aspectele necesare ale acestor aplicații și a răspuns la numeroasele întrebări adresate de către studenți.

Schneider Electric a demonstrat de-a lungul timpului că dorește să devină nu doar un producător de echipamente foarte calitative, cu o gamă foarte largă de produse electrice inovative, confecționate în conformitate strictă cu standardele în vigoare dar, și o companie care aduce un beneficiu enorm pentru întreaga societate investind în oameni, în profesionalismul lor. Acesta este cea mai fezabilă investiție care influențează nemijlocit calitatea lucrărilor în domeniul electric, ce are un efect direct în toate sferele de activitate ale omenirii.

(Visited 37 times, 1 visits today)