Burse de merit pentru 9 studenți UTM-iști

Cabinetul de Miniștri a aprobat listele studenților care urmează să primească, în anul de studii 2021/2022, Bursa Guvernului, Bursa Republicii și Bursa Președintelui.

Cu mândrie și alese sentimente de apreciere, aducem în atenția publicului numele celor 9 discipoli ai Universității Tehnice a Moldovei, care ne fac cinste prin rezultatele lor excepționale la studii și în activitățile extracurriculare, drept pentru care vor beneficia de burse din partea statului:

Bursa Republicii: 

IFTODI Daniela – ciclul I, anul III, specialitatea Design şi tehnologii poligrafice;

LEAŞCENCO Valeria – ciclul I, anul IV, specialitatea Calculatoare şi rețele;

Bursa Guvernului:

ALBU Dan – ciclul I, anul III, specialitatea Inginerie şi management în construcţii;

ANDRONOVICI Darinela – ciclul I, anul III, specialitatea Ingineria software;

ASTAFI Valentina – ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologia informației;

MARDARI Daniela – ciclul I, anul III, specialitatea Design şi tehnologii poligrafice;

PÎNZARU Dragoş – studii superioare integrate, anul V, specialitatea Arhitectură;

URECHE Daniela – ciclul I, anul IV, specialitatea Automatică şi informatică;

Bursa Președintelui:

ZACUŢELU Marcel – ciclul I, anul III, specialitatea Tehnologia produselor alimentare.

Felicitări și multă perseverență în continuare, dragi bursieri de merit!

(Visited 580 times, 1 visits today)