UTM & Universidade de Coimbra: premise pentru dezvoltarea domeniului științific și educațional

Universitatea Tehnică a Moldovei și Universidade de Coimbra din Portugalia și-au consolidat relațiile de colaborare în domeniul științific și educațional prin semnarea unui acord de colaborare.

În cadrul parteneriatului dintre cele două universități, astăzi, 18.10.2021, a fost organizată o întrevedere online pe platforma Zoom, cu participarea Ambasadorului Republicii Moldova în Portugalia – Alexei Cracan, și consilierului Ambasadorului Republicii Moldova în Portugalia – Petru Butucel. Universitatea Coimbra a fost reprezentată de către prorectorul João Nuno Calvão da Silva, consilierul rectorului – Silvia Silva Dias și șeful Direcției Relații Internaționale – Liliana Morreira.

În luarea sa de cuvânt, Viorel Bostan – rectorul Universității Tehnice a Moldovei, a prezentat echipa care l-a însoțit la dialog: prorectorul pe informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare – Dinu Țurcanu, prorectorul pentru probleme financiare și relații internaționale – Daniela Pojar, și șeful Serviciului Relații InternaționaleCristina Efremov. În contextul stabilirii priorităților colaborării bilaterale, d-sa a atras atenția asupra necesității impulsionării sectorului științific, un aspect important în acest sens fiind inițierea unui eficient schimb de experiență și a transferului de bune practici în domeniul cercetării. Rectorul Viorel Bostan a menționat că UTM, fiind unica instituție de învățământ superior tehnic din Republica Moldova, abordează în mod obligatoriu cercetarea.

Intențiile de cooperare externă pe acest segment au fost apreciate de către reprezentanții Universității Coimbra din Portugalia. În context, prorectorul João Nuno Calvão da Silva a subliniat istoria și vasta popularitate a UTM, care, în opinia sa, constituie o platformă ireproșabilă pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare. 

La rândul său, consilierul rectorului, Silvia Silva Dias, a reiterat necesitatea colaborării pe domeniul cercetării, remarcând că acest parteneriat va spori schimbul de informații științifice și tehnice.

În numele instituției pe care o reprezintă, rectorul Viorel Bostan și-a exprimat deschiderea pentru colaborare și dezvoltarea capacităților instituționale, apreciind drept benefic schimbul de cunoștințe și de experiență între cele două universități. 

În cadrul întrunirii s-a convenit asupra acțiunilor care se vor întreprinde, la toate nivelurile, în cadrul parteneriatului dintre universități. Se are în vedere, în primul rând, facilitarea programelor de mobilitate pentru studenți, studenți-masteranzi, studenți-doctoranzi și cadre științifico-didactice; conlucrarea pe segmentul instruire, cercetare și schimbul de informații şi materiale instructiv-metodice.

Totodată, rectorul UTM a optat pentru inițierea unor programe de instruire cu diplomă dublă și pentru implicarea în mobilitățile din cadrul Programului ERASMUS+, UTM având deja o frumoasă experiență în acest sens.

Colaborarea cu Universitatea Coimbra din Portugalia reprezintă pentru Universitatea Tehnică a Moldovei un aspect foarte important în procesul de accelerare a deschiderii internaționale prin extinderea tuturor formelor de cooperare, ceea ce va facilita schimbul de experiență și noile direcții de valorificare a domeniului științific și de cercetare.

(Visited 92 times, 1 visits today)