Rectorul Viorel BOSTAN și prorectorul Dinu ȚURCANU – la reuniunea CNR din România

– Suntem onorați, împreună cu dl rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, în calitate de administrație a Universității Tehnice a Moldovei, să participăm la reuniunea Consiliului Național al Rectorilor din România, la invitația organelor de conducere ale CNR (președinte CNR, prof. univ., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, rector, Universitatea Transilvania din Brașov), eveniment ce se desfășoară în perioada  8-10 octombrie, la Brașov, a punctat, Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare a UTM.

La ședința CNR, participă Sorin Mihai CÎMPEANU, Ministrul Educației, reales de curând în calitate de Președinte al Agenției Universitare a Francofoniei, Gigel PARASCHIV, Secretar de Stat, învățământ superior, dar și alți invitați ai instituțiilor aferente învățământului superior românesc.

La acest eveniment important, se vor discuta câteva acorduri de colaborare dintre UTM și universități din România, va avea loc un schimb de experiență și o prezentare a bunelor practici în educație, în cercetare și in domeniul managementului resurselor umane și cel administrativ. Totodată, în cadrul CNR, administrația UTM va discuta aspecte ce ține de inițierea noilor programe de instruire cu diploma dublă, precum și la participarea în comun la apelul de propuneri a proiectelor finanțate din cadrul Programului ERASMUS+ și alte programe întru suportul învățământului superior tehnic ingineresc din Republica Moldova.

De asemenea, participarea exclusivă a UTM la această reuniune va fi o bună oportunitate pentru a dezvolta noi direcții de colaborare între Universitatea Tehnică a Moldovei și universitățile din România.

CNR reprezintă universităţile acreditate din România, în raport cu autorităţile statului, fiind singurul organism de promovare a intereselor universităţilor în raport cu acestea, inclusiv în procesul legislativ care afectează educaţia şi cercetarea.

Membrii CNR conlucrează pentru a-şi îndeplini responsabilităţile asumate în domeniile de predare, cercetare, promovare a tinerilor cercetători şi specialiştilor, educaţie continuă, transfer tehnologic, schimb de cunoştinţe şi cooperare internaţională.

(Visited 154 times, 1 visits today)