Rectorul UTM Viorel BOSTAN – Doctor Honoris Causa al Universității TRANSILVANIA din Brașov

Astăzi, 7 octombrie 2021, cea mai mare universitate din inima geografică a României – Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, acordă cea mai înaltă distincție a sa – titlul de Doctor Honoris Causa, domnului rector al Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, o personalitate de excepție a învățământului tehnic superior din Republica Moldova, cu o activitate didactică și științifică remarcabilă.

Evenimentul de decernare a titlului „Doctor Honoris Causa” are loc în Aula Magna, în cadrul unei ședințe festive a Senatului universității, cu participarea prof. dr. ing. Mircea ȚIEREAN, președintele Senatului Universității Transilvania din Brașov, dar și a prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, rectorul Universității TRANSILVANIA din Brașov, care, în septembrie 2014, a acceptat titlul de Doctor Honoris Causa al UTM, iar în iunie 2015 și funcția de președinte al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității Tehnice a Moldovei.

În Laudatio, prezentat de către prof. dr. ing. Codruța Ileana JALIU, decanul Facultății de Design de Produs și Mediu, președinte al Comisiei pentru acordarea titlului de DHC al Universității TRANSILVANIA din Brașov, au fost menționate importante date biografice și din activitatea didactică şi ştiințifică de excepție a rectorului UTM.

Prof. univ, dr. hab. Viorel BOSTAN a urmat studiile universitare de licență în specializarea „Matematică – mecanică” la Universitatea din București, Facultatea de Matematică, pe care a absolvit-o în 1995. Un an mai târziu, obține diploma de absolvire a studiilor aprofundate în specializarea Mecanică, la aceeași universitate.  În 1997 se înscrie la doctorat la University of Iowa, Statele Unite ale Americii și în 2004 obține diploma de doctor în specialitatea Applied Mathematical and Computational Sciences. Urmează o activitate didactică şi ştiințifică de excepție, cu rezultate recunoscute la nivel international, în domeniul mecanicii mediilor continue, a analizei numerice, a modelării matematice în inginerie şi a sistemelor de energii regenerabile. 

Rezultatele științifice remarcabile și experiența domniei sale au condus la implicarea sa în proiectarea microsatelitului „Republica Moldova”. A coordonat cercetări privind calculul structurii de rezistență a microsatelitului, prin adaptarea la parametrii pe care îi dezvoltă nava care va lansa satelitul în cosmos. Rezultatele cercetărilor sale ştiințifice sunt numeroase, fiind publicate în 5 monografii, dintre care 2 la Editura Springer, 1 publicație didactică și 22 brevete de invenție. Rezultatele obtinute au condus și la elaborarea ca autor principal, sau în colectiv, a 175 de lucrări ştiințifice publicate in jurnale din fluxul principal,  în volumele conferințelor naționale şi internaționale.

Prin întreaga sa activitate academică, ştiințifică şi managerială, domnia sa a avut și are o contribuție semnificativă atât la formarea unor generații de profesionişti, cât şi la dezvoltarea instituțională şi creşterea prestigiului Universității Tehnice a Moldovei. 

Au urmat inspiratele luări de cuvânt ale dlui prof. univ., dr. ing. Ion VIȘA, timp de opt ani (2004-2012) rector al UTB, precum și a actualului rector, prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, care l-au felicitat pe rectorul Universității Tehnice a Moldovei cu prilejul acordării înaltei distincții a UTB, conferită pe merit domniei sale – personalitate remarcabilă, cu rezultate deosebite obținute în domeniile științific, educațional și de management, precum și importante relații pe care le-a dezvoltat cu Universitatea TRANSILVANIA din Brașov.

Mulțumind pentru distincția oferită, prof. univ, dr. hab. Viorel BOSTAN a subliniat că acesta este un moment deosebit și exprimă sincere mulțumiri UTB, una dintre universitățile de referință în mediul academic din România și pe plan internațional, care l-a onorat astăzi cu calitatea de membru al acestei comunități.

UTM se declară mândră de onoarea acordată de UTB!

Sincere felicitări, domnule rector, DHC Viorel BOSTAN!

 

(Visited 162 times, 1 visits today)