CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ la Universitatea Politehnica București, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Politehnica București, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Universitatea Politehnica București oferă 2 burse de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de training) pentru cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie.

Stagiul reprezintă 5 zile de training.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul de toamnă al anului universitar 2021/2022.

Dosarele pot fi depuse până la 10 octombrie 2021 la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii TP, iar selecția candidaților la mobilitate va fi organizată în cadrul Facultății Textile și Poligrafie (UTM, str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, blocul nr. 11).      

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Politehnica București, România.

Detalii despre oferta academică: Domeniu – Design și Tehnologii Poligrafice.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultății și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și Programul de activitate propus a se derula la Universitatea Politehnica București, România.                                              

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet întocmit.
 2. Criterii de departajare
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea – dovedită prin Certificat de competență lingvistică si/sau prin mobilități Erasmus anterioare.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație reprezintă un avantaj.
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

 

CALENDAR CONCURS SELECȚIE

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

22.09.2021-

10.10.2021

ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

 

          Coordonator relații internaționale FTP

          Conf.univ., dr. Angela SCRIPCENCO,

          angela.scripcenco@adm.utm.md

 

          Serviciul Relaţii Internaționale UTM

          Conf. univ., dr. Natalia Vladei,

         natalia.furtuna@adm.utm.md

          Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

13.10.2021

INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500) la Facultatea Textile și Poligrafie, Decanat (online)

 

13.10.2021

AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

 

15.10.2021

TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Politehnica București, România, pentru evaluarea finală

 

 

 

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU