- UTM - https://utm.md -

Dezvoltarea internaționalizării prin cercetare

În data de 17 septembrie 2021 a avut loc ședința publică de susținere a tezei de doctor în științe economice de către cetățeanul Israelului Hezi Aviram SHAYB, conducător științific – dr.hab., prof.univ. Bugaian Larisa [1].

Tema tezei a fost Managementul întreprinderilor aflate în situații de criză, domeniul de studii 521.03 Economie și management în domeniu de activitate și a fost elaborată în cadrul Școlii doctorale “Știința alimentelor, inginerie economică și management” a UTM.
 
Consiliul doctoral de susținere a tezei a fost format din dr.hab., prof.univ. Svetlana Gorobievschi, UTM – președinte; dr., conf.univ. Crucerescu Cornelia, UTM – secretar; dr.hab., conf. univ. Lilia Covaș, ASEM – membru; dr.hab., prof.univ. Larisa Bugaian – membru; referenți sunt – Dr.hab., conf.cerc. Rodica Perciun, INCEE, dr., conf.univ Cristian Valeriu Păun, ASE, România și dr., conf.univ. Carolina Timco, UTM. Ședința de susținere a fost organizată în regim mixt, 2 membri fiind on-line. 
Ședința de susținere a fost realizată conform Regulamentului de susținerea a tezelor de doctorat și postdoctorat, fiind prima teză susținută în cadrul Ciclului III, studii de Doctorat, care a fost inițiat în 2015, la domeniul de studii 521.03 Economie și management în domeniu de activitate.
 
Pe finalul susținerii pretendentul la gradul științific de doctor a mulțumit UTM pentru oportunitatea oferită, echipei de îndrumare, formată din Carolina Timco, Vasile Mamaliga și Valentin Sverdlic pentru suportul oferit în cei 6 ani de studii, referenților neoficiali din carul SȘP – Maria Gheorghiță și Rafael Ciloci; precum și membrilor consiliului doctoral. Dl Shayb a vorbit cu gratitudine despre conducătorul de doctorat – dna Larisa Bugaian, menționând suportul acordat, inteligența și bunătatea de care a dat dovadă pe parcursul perioadei de studii, precum și pentru ghidarea în realizarea tezei. 
 
(Visited 47 times, 1 visits today)