- UTM - https://utm.md -

Profesori ai FCGC-UTM, interesați de implementarea standardelor ANEVAR în R. Moldova

În perioada 9-10 septembrie 2021 prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU, conf. univ., dr. Ion ALBU și lect. univ. Liliana JITARI au efectuat o vizită la București, România pentru studierea experienței internaționale, în calitatea lor de membri ai proiectului de cercetare „Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova” din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului.

În cadrul vizitei reprezentanții FCGC-UTM au avut o întrevedere cu președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor din România – ANEVAR, Sorin PETRE, cu care au discutat posibilitatea implementării Standardelor ANEVAR în Republica Moldova și posibilitatea admiterii la certificare de către ANEVAR a absolvenților UTM, programele EDI (ciclul I Licență) și EAI (ciclul II Master).

Totodată, au participat la conferința internațională „Evaluarea activelor – o perspectivă globală în condițiile actuale”, în cadrul căreia au fost abordate probleme stringente în domeniu, cum ar fi: Evaluarea în condiții de incertitudine; Cum să implementăm factori de mediu, sociali și de guvernanță în evaluarea proprietății imobiliare; Motivațiile unei piețe imobiliare dinamice în Hong Kong sub amenințările epidemiei; Evaluarea prudentă a bunurilor: cum implementăm noua definiție din Basel III; Finanțarea clădirilor verzi și creditarea ipotecară a clădirilor verzi în România; Accesul evaluatorilor autorizați la informațiile din baza de date deținută de ANCPI; Provocări ale activității de evaluare în contextul actual; Evaluarea clădirilor verzi – aspecte de luat în considerare.

Prin această manifestare de anvergură a fost marcată în regim operațional Ziua Evaluatorului din România, idee susținută plenar de către organizatorii conferinței: ANEVAR – care are drept scop  organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, având 7 filiale cu sediile în orașele București, Constanța, Craiova, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, dar și de către WAVO – care reunește organizații profesionale de evaluare a proprietăților reprezentate de evaluatori și consultanți imobiliari asociați angajați în practica privată, afaceri, industrie, sectorul public, educație, precum și unele grupuri specializate care interacționează frecvent.

(Visited 153 times, 2 visits today)