SE ANUNŢĂ REPETAT CONCURS DE SELECTARE A BENEFICIARILOR ÎN PROCURAREA A 2 APARTAMENTE CU TREI ODĂI (NR. 51 CU S-85,1 M2, NR. 54 CU S-89,6 M2), LA PREŢ DE 486 EURO/M2, DIN BLOCUL LOCATIV NR. 13/8 SITUAT PE BD. CUZA VODĂ, MUN. CHIŞINĂU!!!

Pretendenţii sunt rugaţi să expedieze următoarele acte, în format electronic (scanate), pe adresa de email: comitetul.sindical-angajati@utm.md, până pe data de 26.09.2021:

  • Cerere pe numele Rectorului (cu data depunerii);
  • Certificatul de la Agenţia Servicii Publice (prin care se confirmă lipsa imobilelor deţinute în proprietate în raza mun. Chişinău);
  • Certificat despre componenţa familiei cu indicarea vizei de reşedinţă şi suprafeţei locative;
  • Copiile buletinelor de identitate, certificatelor de naştere a copiilor (de vîrsta până la 16 ani), actelor de căsătorie.

Selectarea beneficiarilor se va efectua în baza prevederilor Regulamentului aprobat în şedinţa Senatului UTM din 25.09.2007, de către Comisia universitară desemnată în baza Ordinului Rectorului nr. 377-r din 18.08.2021.

Statutul de salariat al Universităţii, vechimea în muncă şi lipsa datoriilor pentru serviciile comunale şi taxa de cazare – se va confirma de către Serviciul Resurse Umane şi, respective, Contabilitatea UTM, la solicitarea Comisiei universitare.

NB! Având în vedere că imobilul este finalizat şi dat în exploatare, apartamentele vor fi achiziţionate prin achitarea COSTULUI INTEGRAL!!!

                                                                                                         

 Comitetul Sindical al UTM

Data: 06.09.2021                                                             

 Tel: 022 23 54 11/ 069324875

E-mail: comitetul.sindical-angajati@utm.md

(Visited 194 times, 1 visits today)