Anunț de participare –  Servicii de Analiză comparativă a ofertei educaționale universitare și cererii pieței privind competențele antreprenoriale ale absolvenților domeniului textile  și elaborare a recomandărilor privind perfecționarea curriculei pentru educația antreprenorială pentru necesităţile proiectului „Collaborative Entrepreneurial Education”, Acronim CEE 

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1629983374684

Anunț de participare

(Visited 70 times, 1 visits today)