Pregătiri de 1 septembrie: revenim la ore cu prezență fizică

Bucuria începerii anului de studii e tot mai aproape. Își reia cursul firesc și Universitatea Tehnică a Moldovei. Printr-un ordin al rectorului, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, pe 1 septembrie 2021 va fi dat startul activităților didactice la studii superioare de licență (ciclul I), studii integrate și Colegiul Tehnic al UTM, cu prezența fizică în aule.

În condițiile respectării prevederilor instrucțiunii aprobate prin Hotărârea nr. 60 din 23 august 2021 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, se va evita aglomerația în blocurile de studii, activitățile didactice vor fi organizate eșalonat, pentru a diminua circulația studenților/elevilor și a personalului UTM în spațiile de studii, iar în pauzele dintre ore se va asigura aerisirea încăperilor și igienizarea mâinilor.

Rămâne obligatorie purtarea măștilor de protecție (cu acoperirea nasului și a gurii) în toate spațiile închise atât pentru personalul didactic, nedidactic și auxiliar, cât și pentru studenți și vizitatori, indiferent de statutul de vaccinare al acestora. Măștile uzate se vor colecta în coșuri de gunoi special prevăzute în acest scop, acestea fiind dotate cu capac, pedală pentru deschidere și sac în interior. Vor fi asigurate condiții optime și pentru spălarea mâinilor, la fel și necesarul de substanțe dezinfectante.

În același scop, în spațiile de studii (în aule, sălile de sport, cantine, ateliere, căminele studențești, pe coridoare și în curțile blocurilor UTM) vor fi create circuite clare, cu marcarea unor benzi vizibile care să contureze „trasee prestabilite” de intrare, ieșire și deplasare în interiorul Universității, cu păstrarea distanței între persoane nu mai puțin de 1 metru pe tot parcursul aflării în incinta instituției, deciziile ulterioare urmând a fi adoptate în funcție de evoluția situației epidemiologice.

(Visited 2.393 times, 1 visits today)