- UTM - https://utm.md -

LA MULȚI ANI, domnule rector Viorel BOSTAN!

Stimate domnule rector al UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,

În numele întregii comunități universitare, ținem să Vă transmitem cele mai sincere felicitări cu ocazia aniversării pe care o marcați astăzi. Vă adresăm cordiale urări de sănătate, putere de muncă, tinerețe spirituală, tărie morală în continuare, bucurii și satisfacții cu gândul la generațiile de tineri ingineri formați la UTM, care, cu siguranță, vă admiră pentru calitățile deosebite ce vă caracterizează: principialitate, corectitudine, onestitate, verticalitate.

Sunteți un lider înnăscut, care în procesul de conducere la Alma Mater respectă actele normative naționale, cu referire la procesul educațional, dar cel mai important –  respectați drepturile și libertățile constituționale ale fiecărui angajat UTMist.

Asigurându-vă de toată gratitudinea și prețuirea noastră, considerăm că cel mai de preț este respectul nostru față de efortul depus de Dvs. și echipa condusă de Dvs. pentru fortificarea poziției de lider a UTM, dar și pentru modernizarea sistemului de învățământ superior și consolidarea întregului colectiv.

Cu deosebită considerație,

Comitetul Sindical al salariaților UTM

 

(Visited 277 times, 1 visits today)