- UTM - https://utm.md -

AVIZ: Susținerea publică a tezei de doctorat. Candidat: Vasili VÎRLAN

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunţă ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului Vasili VÎRLAN

Tema tezei: Tehnologii avansate în stațiile de epurare biologică a apelor uzate.

Specialitatea: Rețele inginerești în construcții, cod. 211.03.

Conducător de doctorat:

Dumitru UNGUREANU, dr., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Membrii comisiei de îndrumare:

Sergiu CALOS, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei;

Ion IONEȚ, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei.

Membrii Comisiei de Doctorat:

Ion RUSU – președinte, dr.hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei;

Petru PLEȘCA – secretar științific, dr., conf. univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova;

Dumitru UNGUREANU, dr., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei;

Tudor LUPAȘCU, dr. hab., prof. cerc., Institutul de Chimie al AȘM.

Referenți oficiali:

Ion IONEȚ, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei;

Maria SANDU, dr., conf. cerc., Institutul de Ecologie și Geografie;

Elena ZUBCOV, dr. hab., prof. cerc., Institutul de Zoologie al AȘM.

Data: 24 septembrie 2021, ora 15:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism și Arhitectură, mun. Chișinău, b-dul Dacia, nr. 39, a. 9-142.

Teza de doctorat poate fi consultată la http://repository.utm.md/handle/5014/15930 [1] și la Biblioteca UTM, str. Studenților, bloc 5-519.

Avizele/comentariile/propunerile la teză pot fi transmise la adresa electronică a Direcției Doctorat și Postdoctorat sau depuse în forma pe hârtie la Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 168, bir. 303 între orele 8:00 – 16:00).

 

(Visited 133 times, 1 visits today)