- UTM - https://utm.md -

AVIZ: Susținerea tezei de doctorat a candidatului Anna LEȘAN în Seminarul Științific de Profil

Se anuntă ședința Seminarului Științific al Școlii Doctorale „ȘTIINȚA ALIMENTELOR, INGINERIE ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT” (domeniul: Inginerie economică și Management) privind susținerea tezei de doctorat a candidatului Anna LEȘAN.

Tema tezei: DEZVOLTAREA CADRULUI METODOLOGIC AL EXPROPRIERII BUNURILOR IMOBILE ÎN R.MOLDOVA.

Specialitatea: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

Conducător de doctorat: Svetlana ALBU, dr.hab., conf.univ., UTM.

Membrii comisiei de îndrumare:

Olga BUZU, dr.hab. șt.econ., conf.univ., ARFC;

Ion ALBU, dr. șt.econ., conf.univ., UTM.

Experți:

Svetlana GOROBIEVSCHI, dr.hab. șt.econ., prof.univ., UTM; Nicolae ȚURCANU, dr. șt.econ., conf.univ., UTM.

Data: 03 septembrie 2021, ora 15:00

Local: bl. IX – 302

P.S.:

· Prezența membrilor SȘȘD (domeniul: Inginerie economică și management) este obligatorie.

(Visited 399 times, 1 visits today)