- UTM - https://utm.md -

COMUNICAT INFORMATIV privind desfăşurarea licitaţiei pentru obţinerea dreptului de locaţiune

Obiectul licitaţiei: locaţiunea suprafeţelor pentru organizarea activităţii de alimentaţie publică.

INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr. 168, organizează procedura de licitaţie publică pentru darea în locaţiune a unor încăperi cu destinaţie pentru organizarea activităţii de alimentaţie publică.

Destinaţia spaţiului: amplasarea încăperilor cu destinaţia alimentaţie publică.

Termenul de locaţiune: până la 5 ani.

Caracteristica bunurilor şi amplasarea:

Lotul nr. 1: Cofetăria – amplasată în blocul de studii nr.5, Tehnologia Alimentelor din str. Studenților, 9/9, sectorul Râșcani. Suprafaţa totală 105,51 m²: sală comercială (40 locuri), 2 spații auxiliare, depozit, intrare separată, 2 frigidere, încăpere de producere, tejghea de comercializare, renovat, echipament modern. 

Preţ minim lunar:  20 000 lei. Bufet-cafenea 5.pdf [1]

Lotul nr. 2: Cofetăria – amplasată în blocul de studii nr.9, Facultatea Urbanism și Arhitectură din Bd. Dacia, 39, sectorul Botanica. Suprafaţa totală 67,29 m²: sală comercială (32 locuri), tejghea de comercializare, 2 încăperi auxiliare, depozit, vestiar, complet renovat, echipament modern, 2 intrări separate, cu posibilitatea extinderii la terasă deschisă.

Preţ minim lunar:  15 000 lei. Cofetărie 9.pdf [2]

Lotul nr. 3: Cofetăria – amplasă în blocul de studii nr.10, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru și Facultatea Inginerie Economică și Busines din bd. Dacia, 41, sectorul Botanica. Suprafaţa totală 120,52 m²: sală comercială (55 locuri), încăpere pentru producere, frigider, 2 încăperi auxiliare, vestiar, tejghea de comercializare, cu posibilitatea extinderii la terasă deschisă.

Preţ minim lunar:  25 000 lei. Cofetărie 10.pdf [3]

Lotul nr. 4: Cantina studenţească – construcţie separată, amplasată în str. Studenților, 5/2, sectorul Râșcani.  Suprafaţa totală 3027 m²: 2 sali comerciale, încăperi auxiliare, depozite, echipament, etc.

Preţ minim lunar m²:  75 lei.

Instrucţiuni: Oferta se depune în plic sigilat. Criteriul de selecţie: cel mai mare preţ pentru metrul patrat. Preţul nu include plata serviciilor comunale.

Data – limită, ora şi locul depunerii ofertelor: 15.09.2021, ora 15:00, la sediul Instituţiei Publice Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr. 168, secretariat biroul 110.

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 15.09.2021 ora 15:00 la sediul Instituţiei Publice Universitatea Tehnică a Moldovei, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr.168, biroul 109. Informaţii suplimentare (inclusive vizite în teritoriu): la tel. (022) 23-54-12. Persoana de contact: dna Aliona Caraganciu.

Taxa de participare la licitaţie: 200 lei pentru un lot expus la licitaţie, nerambursabilă, care se transferă la contul UTM (organizatorul licitaţiei) sau se achită în casieria UTM (contabilitatea), amplasată în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare nr. 168, etajul I.

 

(Visited 462 times, 1 visits today)