- UTM - https://utm.md -

AVIZ: Susținerea publică a tezei de doctorat. Candidat: Hezi Aviram SHAYB

Școala Doctorală ȘTIINȚA ALIMENTELOR, INGINERIE ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT anunţă ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului Hezi Aviram SHAYB

Tema tezei:Managementul întreprinderilor aflate în criză

Specialitatea:Economie şi management în domeniu de activitate”, cod 521.03

Conducător de doctorat: Larisa BUGAIAN, dr. hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Membrii comisiei de îndrumare:

Vasile MAMALIGA, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Valentin SVERDLIC, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Carolina TIMCO, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Membrii Comisiei de Doctorat:

Svetlana GOROBIEVSCHI, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei – președinte;

Cornelia CRUCERESCU, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei – secretar științific;

Lilia COVAŞ, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova – membru;

Larisa BUGAIAN, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei – membru;

Referenți oficiali:

Rodica PERCIUN, dr.hab., conf.univ. cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice;

Cristian Valeriu PAUN, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din București, România;

Carolina TIMCO, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei.

Data: 17.09.2021, Ora: 14.00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, blocul de studii nr.1, aud. 215, bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004

Membrii comunității academice care doresc să participe la susținerea publică în regim online a tezei de doctorat vor completa o solicitare de participare la eveniment: aici [1], iar pentru accesare vor urma link-il transmis în ajunul susţinerii , în care vor introduce numele, prenumele indicat în formular.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca Universităţii Tehnice a Moldovei şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Avizele/comentariile/propunerile la teză pot fi transmise la adresa electronică a Direcției doctorat și Postdoctorat sau depuse în forma pe hârtie la Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 201 între orele 8.00-16.00).

(Visited 201 times, 1 visits today)