AVIZ: Susținerea publică a tezei de doctorat. Candidat: Irina Golub

Școala DoctoralăŞtiinşa Calculatoarelor, Electronică şi Energetică” anunță ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului Golub Irina.

Tema tezei: „Utilizarea convertoarelor comandate de putere pentru dirijarea cu regimul sistemului electroenergetic

Specialitatea Sisteme şi tehnologii energetice, cod 221.01

Conducător de doctorat:

Vladimir Berzan, conf. cerc., dr. hab., Institutul de Energetică

Membrii comisiei de îndrumare:

Mihai Tîrşu, conf. univ., dr., Institutul de Energetică
Dmitri Zaiţev, conf. univ., dr., Institutul de Energetică
Vitalie Postolati, academician, dr. hab. , Institutul de Energetică

Membrii Comisiei de Doctorat:

Mihail Chiorsac, prof. univ., dr. hab., UTM
Corina Guțu-Chetrușca, lect. univ, dr. , UTM
Valentin Arion, prof. univ., dr. hab., UTM

Referenți oficiali:

Dmitri Zaiţev, conf. univ., dr., Institutul de Energetică
Ion Stratan, prof. univ., dr., UTM
Victor Popescu, conf. univ., dr., UASM

Data: 9 Septembrie 2021, ora 12:00

Local: str. 31 August 1989, nr. 78, blocul de studii nr. 2, sala 2-211

Teza de doctorat poate fi consultată la http://www.cnaa.md/thesis/57249/ și Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei.

Ședința Consiliului științific specializat va fi organizată în format mixt: fizic și online pe platforma Microsoft Teams (Join Microsoft Teams Meeting).

Doritorii de a participa, în regim online, la susținerea publică a tezei de doctorat trebuie să completeze un formular de participare la eveniment (aici- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScInUH_dgd9rdubchQTJTwAmywoTS1bArgXBj298Z2pF83hFQ/viewform ), iar pentru accesarea ședinței vor urma link-ul platformei, unde vor introduce numele și prenumele indicate în formular. Susținerea publică va fi difuzată pe: https://idsi.md/tv

Avizele/comentariile/propunerile la teză pot fi transmise la adresa electronică a Direcției doctorat și Postdoctorat sau depuse în forma pe hârtie la Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 303 între orele 8.00-16.00). Alte informații (la decizia candidatului / instituției organizatoare de doctorat).

(Visited 84 times, 1 visits today)