AVIZ: Susținerea publică a tezei de doctorat. Candidat: Danila CALOŞIN

Școala Doctorală „Ştiinşa Calculatoarelor, Electronică şi Energetică” anunță ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului Danila CALOȘIN

Tema tezei:„Studiul interconexiunii flexibile dintre sistemele energetice in baza transformatoarelor cu conversie de frecvență

Specialitatea Sisteme şi tehnologii energetice, cod 221.01

Conducător de doctorat:

Vitalie POSTOLATI, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, academician, IE

Conducător prin cotutelă:

Mihai TÎRŞU, doctor în ştiinţe tehnice, IE

Membrii comisiei de îndrumare:

Mihai TÎRŞU, confernțiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice, IE
Dmitrii ZAIŢEV, confernțiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice, IE
Elena BICOVA, doctor în ştiinţe tehnice, IE

Membrii Comisiei de Doctorat:

Mihail CHIORSAC, profesor universitar, doctor habilitat în științe tehnice, UTM
Corina GUȚU-CHETRUȘCA, lector universitar, doctor în ştiinţe tehnice, UTM
Mihai TÎRŞU, confernțiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice, IE
Ion STRATAN, profesor universitar, doctor în ştiinţe tehnice, UTM

Referenți oficiali:

Tudor AMBROS, profesor universitar, doctor habilitat în științe tehnice, UTM
Dmitrii ZAIŢEV, confernțiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice, IE
Victor POPESCU, confernțiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice, UASM

Data: 9 Septembrie 2021, ora 10:00

Local: str. 31 August 1989, nr. 78, blocul de studii nr. 2, sala 2-211

Teza de doctorat poate fi consultată la http://www.cnaa.md/thesis/57255/ și Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei.

Ședința Consiliului științific specializat va fi organizată în format mixt: fizic și online pe platforma Microsoft Teams (Join Microsoft Teams Meeting).

Doritorii de a participa, în regim online, la susținerea publică a tezei de doctorat trebuie să completeze un formular de participare la eveniment (aici- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvCnfou9ZXEibO8IKyBHNCduYA0z4FkRw6KzjALzqUtlVIww/viewform), iar pentru accesarea ședinței vor urma link-ul platformei, unde vor introduce numele și prenumele indicate în formular. Susținerea publică va fi difuzată pe: https://idsi.md/tv

Avizele/comentariile/propunerile la teză pot fi transmise la adresa electronică a Direcției doctorat și Postdoctorat sau depuse în forma pe hârtie la Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 303 între orele 8.00-16.00).

Alte informații (la decizia candidatului / instituției organizatoare de doctorat).

(Visited 118 times, 1 visits today)