UTM & VSU: întrevedere virtuală

Oportunitățile de cooperare reciproc avantajoase dintre Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și Universitatea de Stat din Virginia (VSU) din SUA au fost examinate în cadrul reuniunii online din 13 iulie 2021.

Tonul discuțiilor a fost dat de către prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rector, UTM, și dr. Dawit HAILE, decan, Colegiul de Inginerie și Tehnologie al VSU. Totodată, UTM a fost reprezentată și de către Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic și comunicare; conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, decan, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică; conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decan, Facultatea Inginerie Economică și Business; prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, director, Centrul Universitar Erasmus+. Partea americană a fost reprezentată de către dr. M. Ray MCKINNIE, decan, VSU College of Agriculture; dr. L. GITHINJI, profesor asociat, Cooperative Extension; dr. N. GHARIBAN, profesor asociat de inginerie și informatică. Ședința a fost moderată de către dr. Ceslav CIOBANU, profesor de economie, VSU.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a prezentat potențialul UTM în domeniile ingineriei, electronicii și telecomunicațiilor, ingineriei electrice, tehnologiei alimentare și alte domenii, menționând programele internaționale în care este implicată Universitatea, în special programul UE pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+, Programul de schimb Central European pentru studii universitare CEEPUS etc. Rectorul Bostan a acordat o atenție deosebită cooperării de succes cu USAID privind înființarea Centrelor de excelență în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor TEKWILL și de accelerare în design și tehnologii ZIPhouse. Aceste experiențe au promovat UTM în elita universitară din Republica Moldova și reprezintă un potențial bun pentru o cooperare reciproc avantajoasă cu VSU.

La rândul său, dr. D. HAILE s-a referit la avantajele Universității de Stat din Virginia în inginerie, informatică, inginerie mecanică și electrică, logistică, analiza datelor și alte domenii ale educației și cercetării. D-sa a menționat modulele eficiente de cooperare în cadrul consorțiului a cinci universități din Virginia și a Centrului Commonwealth pentru producție avansată – CCAM. Studenții VSU au posibilitatea să urmeze stagii în cadrul companiilor care fac parte din CCAM, cum ar fi IBM, Rolls-Royce, Airbus și altele. Parteneriatul cu UTM ar putea deschide noi oportunități pentru studenții și cercetătorii celor două universități, cum ar fi mobilitățile și stagiile de practică. În acest sens, este important să se identifice domeniile de interes comun. Dr. M. Ray McKinni a descris potențialul cooperării bazat pe avantajele VSU ca universitate cu potențial valoros în tehnologiile de prelucrare a produselor alimentare, de exemplu, precum și în industria vinului, domenii prioritare de altfel și pentru UTM, tehnologiile moderne în aceste industrii cunoscând o dezvoltare rapidă în Virginia.

În concluzie, s-a subliniat:

– importanța reluării proiectului Fulbright menit să elaboreze o propunere pentru înființarea unui centru internațional de excelență interuniversitar pentru cercetare, afaceri și dezvoltare economică, bazat pe avantajele și experiența comparativă a VSU și UTM;

– necesitatea elaborării Acordului general / Memorandumului de cooperare academică între VSU & UTM, semnarea acestuia în timpul vizitei delegației VSU în baza invitației rectorului V. Bostan și începerea implementării acestuia;

– importanța găsirii unor oportunități financiare și tehnologice pentru dezvoltarea în continuare a acestui parteneriat, bazate pe experiența universităților și a personalului, a inițiativelor și resurselor antreprenoriale, suportul guvernelor, al afacerilor și al organizațiilor internaționale.

Coordonarea elaborării și implementării Acordului General va fi delegată Dr. hab. Larisa Bugaian, Directorul Centrului Universitar Erasmus+, UTM al și Dr. Ceslav Ciobanu, Coordonatorul VSU al Programelor Econ, Proiectul Fulbright Specialist, care va relua în noiembrie-decembrie 2021 prima etapă (trei săptămâni de vizită a Dr. C. Ciobanu în UTM) și mai-iunie 2022 – a doua etapă a finalizării proiectului (alte trei săptămâni).

(Visited 98 times, 1 visits today)