CONCURS DE SELECTIE A STUDENŢILOR pentru mobilitate în cadrul Proiectului Collaborative Entrepreneurial Education

Facultatea Textile şi Poligrafie anunţă organizarea concursului de selecţie a candidaţilor pentru mobilitate la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România, în cadrul Proiectului Collaborative Entrepreneurial Education pentru o perioadă de 6 zile. Burse de mobilitate-15.  Cheltuielile de transport, cazare şi subzistenţă – din contul proiectului.

Detalii despre mobilitate:

Scopul mobilităţii este participarea la bootcamp-ul Start-up Generation organizat de partenerii proiectului CEE, Universitatea Tehnică Gh Asachi din Iaşi  şi Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi, in cadrul căruia  vor fi organizate training-uri, ghidate de 4 experţi,  pentru Elaborarea Planului de afaceri. Grupul de studenţi va fi constituit din 15 studenţi  de la Facultatea Textile şi Poligrafie a UTM şi 15 studenţi de la Facultatea Design Industrial şi Managementul Afacerilor a UT „Gh. Asachi” din Iaşi.

Studenţi eligibili:

Studenţii FTP ciclul I şi II, învăţămînt cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, inclusiv doctoranzii.

Dosarul  candidatului:

  1. Raport privind Prezentarea ideii de afaceri (Definirea ideii de afaceri, Tabelul Lean Canvas, Date complementare conform criteriilor de evaluare a ideii de afaceri şi Prezentarea power point)
  2. Copia buletinului de identitate (MD);
  3. Copia pașaportului (MD);
  4. Copia buletinului de identitate sau paşaportului românesc (pentru cine îl posedă);
  5. Act de confirmare a vaccinării împotriva Covid 19 (pentru cine îl posedă)

Criterii de selecţie a candidaţilor:

  1. Punctajul acumulat la Prezentarea ideilor de afaceri, care vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: Modelul de afaceri (fabricarea sub marca proprie, prestare de servicii); Originalitatea produsului; Creativitate și inovație; Tehnologie și calitatea fabricării; Amplasarea afacerii; Locuri de muncă create; Informație despre clienți; Conștientizarea riscurilor.
  2. Avantaj competitiv- Certificat de particiăpare la training-ul Iniţiere antreprenorială in textile -pielărie, desfăşurat la FTP în perioada 17-23 iunie 2021.

Calendar:

08.07.2021 – Consultaţie nr.1 Prezentarea ideii de afaceri, trainer Olga Colesnicova;

15.07.2021 – Consultatie nr.2 Prezentarea ideii de afaceri, trainer Olga Colesnicova;

22.07.2021 – Consultatie nr.3 Prezentarea ideii de afaceri, trainer Olga Colesnicova;

01.08.2021 – Depunerea dosarului online (e-mail: proiect.cee.info@gmail.com );

09 – 10.09.2021– Prezentarea ideilor de afaceri şi Interviul de selecţie, offline FTP, corp de studii nr..11, E-12, ora 14.00.

Perioada estimativă a mobilităţii – octombrie 2021.

(Visited 91 times, 1 visits today)