FUA: stagiu de practică în domeniul ISTGCC

Planul de învățământ pentru programul de studii ,,Ingineria sistemelor termice, de gaze şi climatizare pentru clădiri” (ISTGCC), ciclul I – Licență, Facultatea Urbanism și Arhitectură, prevede în anul II un stagiu de practică didactică pentru familiarizarea „pe viu” a funcționării instalațiilor din domeniul ISTGCC.

Anul acesta, de o asemenea experiență interesantă au beneficiat studenții grupei ISTGCC-191. Stagiul lor de practică s-a desfășurat pe parcursul a trei săptămâni, în perioada 19 aprilie – 15 mai 2021.

În acest scop, studenții au vizitat diverse clădiri și construcții publice, industriale și locative care dețin instalații moderne inginerești din domeniul ISTGCC, iar conducătorul lor de practică, lectorul universitar Serghei PUTIVEŢ, le-a demonstrat principiile de montare/instalare și i-a familiarizat cu procesul propriu-zis de exploatare, mentenanță, supraveghere a bunei funcționări a acestora.

(Visited 74 times, 1 visits today)