Anunț de participare – Echipamente de laborator pentru necesitățile proiectului “2SOFT /1.2./83 INTELLIGENT VALORISATION OF AGRO-FOOD INDUSTRIAL WASTES” Acronim INTELWASTES, REPETAT

Tipul procedurii: Cererea Ofertelor de Prețuri

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1625041896187

Anunț de participare

 

(Visited 25 times, 1 visits today)