Anunț de participare – Consumabile de laborator pentru necesitățile proiectului “2SOFT /1.2./83 INTELLIGENT VALORISATION OF AGRO-FOOD INDUSTRIAL WASTES” Acronim INTELWASTES, REPETAT

Tipul procedurii: Contract de Mică Valoare

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1624884401682

 Anunț de participare

(Visited 11 times, 1 visits today)