UTM a primit vizita reprezentantului permanent al JICA pentru RM și Ucraina, Satoshi SUGIMOTO

După dialogul online, susținut la mijlocul lunii mai 2021, cu rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și prorectorul Dinu ȚURCANU, zilele acestea UTM a primit vizita dlui Satoshi SUGIMOTO, reprezentantul permanent al Agenției Japoneze de Cooperare Internațională (JICA-Japan International Cooperation Agency) pentru Ucraina şi Republica Moldova, și Mariana STRATULAT, coordonator tehnic JICA pentru ţara noastră.

În discuțiile cu rectorul UTM, oaspeții au vorbit despre experienţa pozitivă şi impactul oportun al unor proiecte anterioare, derulate în Republica Moldova cu suportul JICA, exprimând intenția JICA de a extinde domeniul de cooperare cu Republica Moldova în cadrul Programului de Cooperare Tehnică, precum și interesul pentru o eventuală colaborate JICA-UTM, aceasta vizând în special îmbunătățirea capacității instruirii inginerești.

În contextul celor enunțate, Satoshi SUGIMOTO și Mariana STRATULAT au salutat invitația de a vizita campusurile UTM, în cadrul căreia au fost însoțiți de către Radu MELNIC, directorul Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră – CEGHID. Itinerarul vizitei a demarat cu Centrul de excelență în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor TEKWILL, unde au fost întâmpinați și însoțiți de către Irina ORIOL, coordonator-adjunct al proiectului Tekwill, reprezentant ATIC  – Agenția Națională a Companiilor din Domeniul TIC din R. Moldova. Descoperind în spatele clădirilor universitare clădirea modernă, cu spații generoase a Centrului, oaspeții l-au asociat cu un „Silicon Valley de Moldova”.

Impresiile frumoase au continuat și pe parcursul vizitei la Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii ZIPhouse. În cadrul dialogului cu directorul executiv, Carolina TULGARA, oaspeții au remarcat mediul creativ, prodigios al Centrului, racordat unui spațiu cu resurse adecvate.

Oaspeții au ținut neapărat să cunoască și unul din cele mai mari (700 m.p.) ateliere de prototipare și producţie la scară mică din Europa de Est – „FabLab Chișinău” (Fabrication Laboratory), care reprezintă o platformă ultramodernă de fabricaţie digitală, design industrial și inginerie, unde au fost înt

Vizita a culminat la Facultatea Tehnologia Alimentelor, pentru care dl Satoshi SUGIMOTO a manifestat un interes aparte, el însuși fiind chimist de formare. În spațiile de studii și laboratoarele moderne ale facultății oaspeții au fost însoțiți de decanul Iurie SUBOTIN, prodecanul Raisa DRUȚĂ, profesorul Anatol BALANUȚA și implicit conducerea CEGHID, în persoana directului Radu MELNIC și a vicedirectorului Natalia ȘESTENCO.

Impresionat de cele văzute în campusul Râșcani al UTM, dl Sugimoto a făcut o paralelă cu învățământul nipon, relatând că recent JICA a stabilit cadrul de cooperare cu universitățile japoneze care primesc studenți din țările în curs de dezvoltare în baza burselor oferite de JICA (în principal, ciclul II Masterat) pentru a studia și a afla mai multe detalii privind subiectul modernizării japoneze, aspect important pentru colaborarea cu instituțiile de învățământ superior. D-sa a reiterat aspectele de cooperare aplicate pentru Republica Moldova prin intermediul asistenţei oficiale de dezvoltare a Japoniei (ODA) și a exprimat deschiderea părții nipone pentru cooperare activă pe viitor.

În concluzie, reprezentantul UTM, dl Radu MELNIC, le-a mulțumit oaspeților pentru disponibilitatea de colaborare şi dialog şi s-a arătat convins că proiectele comune vor servi intereselor profesorilor și studenților UTM.

(Visited 154 times, 1 visits today)