Felicitări dnei Svetlana Oleinic cu sustinerea tezei de doctor în arhitectură

Direcția Doctorat și Postdoctorat a Universității Tehnice din Moldova

și

Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

o felicită din tot sufletul pe dna lect. univ.,

Departamentul Arhitectură, Facultatea Urbanism și Arhitectură (FUA), Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).

SVETLANA OLEINIC, care la data de 25.06.2021 în cadrul Consiliului Științific Specializat D212.01-40 de pe lângă UTM, a susținut cu succes teza de doctor în arhitectură cu tema:

,,PROCEDEE COMPOZIȚIONAL-ARTISTICE ÎN ARHITECTURA CLĂDIRILOR ADMINISTRATIVE MODERNE DIN ORAȘUL CHIȘINĂU”

Specialitatea Științifică: 212.01 – Arhitectura clădirilor şi edificiilor

și nu în ultimul rând – pe conducătorul:

Tamara NESTEROV, dr. în studiul artelor, cercet. conf. (IPC)

precum și colectivele:

DA, (Șef.DA, dr. în arhitect., conf.univ. Aurelia CARPOV),

FUA, (Decanul FUA, dr., conf.univ. Sergiu BEJAN ),

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

din partea:

Direcției Doctorat și Postdoctorat a UTM

dr., conf.univ. Rodica SIMINIUC

și

Școlii Doctorale IMC

Director, dr.hab., prof.univ. Petru STOICEV

Secretar drd. Andrei PLATON

(Visited 64 times, 1 visits today)