Anunț de participare – Materiale publicitare pentru necesitățile proiectului “2SOFT /1.2./83 INTELLIGENT VALORISATION OF AGRO-FOOD INDUSTRIAL WASTES” Acronim INTELWASTES

Tipul procedurii: Contract de Mică Valoare

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1624341811004

 Anunt de participare

 

(Visited 6 times, 1 visits today)