- UTM - https://utm.md -

Ședința a doua a Consorțiului proiectului COOPERA

Consorțiul proiectului ERASMUS + „INTEGRAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DUAL ÎN MOLDOVA ȘI UCRAINA – COOPERA” (617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) s-a întâlnit pentru a doua reuniune a consorțiului, organizată de către coordonatorul Grant al proiectului, Academia de Studii Economice din Moldova. Întâlnirea a fost realizată online prin intermediul platformei ZOOM pe 21 iunie 2021.

   

Consorțiul proiectului s-a întâlnit pentru a discuta realizarea activităților proiectului COOPERA. A fost prezentat planul operațional pentru primul an, indicând activitățile realizate și termenele viitoare.

Totodată, s-a început realizarea sondajelor privind necesitățile companiilor pentru DHE. Universitățile partenere din Moldova și Ucraina sunt implicate în pregătirea preliminară pentru implementarea sondajului. Mai mult, consorțiul a fost informat despre data preliminară a vizitelor de studiu la universitățile partenere europene, care vor avea loc începând cu septembrie 2021.

O atenție deosebită a fost dedicată capitolului Diseminare al proiectului (PL6). Coordonatorul grantului COOPERA a prezentat sigla proiectului și a informat despre pagina web a proiectului, care este în curs de construcție. Având în vedere importanța diseminării activităților și rezultatelor proiectului, partenerii proiectului au fost informați cu privire la regulile de diseminare.

 

Proiectul COOPERA este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Mai multe informații despre COOPERA pot fi găsite pe http://coopera-project.ase.md/ [1]  și https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova [2]
și pe pagina COOPERA a UTM https://proiecte.utm.md/coopera/ [3]

(Visited 31 times, 1 visits today)