AVIZ: Concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific UTM

Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Știinţific al UTM.

Candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de preşedinte al Consiliului ştiinţific, în termen de 2 luni de la publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova vor depune cererea de înscriere la Secretarul Ştiinţific al Senatului UTM cu următoarele anexe:

a) CV-ul;

b) copii ale diplomelor de grad şi titlu ştiinţific deţinute;

c) lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate;

d) numărul de doctoranzi îndrumaţi şi a celor care au obţinut grade ştiinţifice;

e) certificatul ce confirmă dreptul de conducere de doctorat conferit de CNAA;

f) fişa personală de evidenţă a cadrelor;

g) un referat succint privind dezvoltarea cercetării universitare.

(Visited 53 times, 1 visits today)