Simpozionul IN MEMORIAM: Sergiu RĂDĂUȚANU (17.06.2021)

„Nu e destul să știi cu ce începi. Trebuie să știi și unde să te oprești. Să te oprești pentru a-ți lua avânt” (Sergiu Rădăuțanu)

Ieri, 17.06.2021, la Universitatea Tehnică a Moldovei a avut loc un eveniment important – comemorarea a 95 de ani de la nașterea rectorului fondator al Institutului Politehnic din Chișinău (Universității Tehnice a Moldovei) Sergiu RĂDĂUȚANU.

Importantul eveniment s- desfășurat în variantă mixtă – online și cu participarea unui număr limitat în aula 6-II din blocul de studii nr. 6. Simpozionul a fost moderat de prorectorul Cercetare și Doctorat, prof. univ., dr. hab. Vasile TRONCIU. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN (online) a venit cu un cuvânt de deschidere, menționând rolul primordial al rectorului fondator Sergiu Rădăuțanu în crearea primei instituții tehnice în Basarabia.

La eveniment au participat cu comunicări:

 • Președintele AȘM Ion TIGHINEANU (online);
 • acad. Ion BOSTAN;
 • prof., dr. ing. Florin TĂNĂSESCU, DHC al UTM, ex-secretar de Stat în Ministerul Cercetării și Tehnologiei din România (online);
 • acad. Leonid CULIUC, Institutul de Fizică Aplicată, AȘM;
 • prof., dr. Ion VALUȚĂ, prorector cercetare în perioada rectorului Sergiu Rădăuțanu;
 • prof., dr. Gheorghe MANOLEA, DHC al UTM, Craiova (online)
 • prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU, care a prezentat Biobibliografia elaborată cu acest prilej – „Sergiu Rădăuțanu – vocație, exigență, rațiune” (autori: dr. hab., prof. univ. Valeriu DULGHERU și bibliograf principal Elena PLĂCINTĂ).

În comunicările prezentate s-a menționat rolul primordial al rectorului Sergiu RĂDĂUȚANU în fondarea Institutului Politehnic din Chișinău (astăzi, Universitatea Tehnică a Moldovei). De asemenea, să vorbit în repetate rânduri despre nedreptatea care i s-a făcut din partea ștabilor partinici de atunci – eliberarea din funcție la 2.10.1973 (după 9 ani  de la fondare!) cu motivarea că „…a ascuns provenienţa socială şi măsurile represive contra rudelor și că unii lectori au fost eliberaţi din funcţii conform cererilor depuse şi încă obţinând caracteristici positive…”.

De asemenea, s-a menționat că Familia Rădăuțanu a dat Neamului românesc mai multe personalități:

 • Bunicul Sergiu Gheorghe Rădăuțanu, licențiat la Sorbona;
 • Fratele bunicăi Ecaterina Anatolie Chihai, arhimandrit, supranumit „Apostolul Japoniei”;
 • Fratele bunicăi Ecaterina Alexandru Chihai, director al Liceului din Nicolaev;
 • Tatăl Ion Sergiu Rădăuțanu, profesor, scriitor;
 • Străbunicul pe linia mamei, Petru Cunițchi, primul rector al Seminarului Teologic din Chișinău, colaborator al Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni;
 • Sergiu Ion Rădăuțanu, rector fondator al Institutului Politehnic din Chișinău;
 • Fratele Ion Ion Rădăuțanu, cunoscut inginer în Biroul de Proiectări Antonov din Kiev.

La discuții au participat:

 • Vasile ȘOIMARU, conf. univ., dr., deputat în primul și al doilea parlament, absolvent al Institutului Politehnic din Chișinău;
 • Vasile COMENDANT, conf. univ., dr., candidat la prima admitere în a. 1964, absolvent al Institutului Politehnic din Chișinău ș.a.

În comunicări și luările de cuvânt, de asemenea, în referințele cu privire la personalitatea lui Sergiu RĂDĂUȚANU, a fost expusă în repetate rânduri propunerea ca Universitatea Tehnică a Moldovei să poarte numele rectorului fondator „Sergiu RĂDĂUȚANU”.

 

(Visited 119 times, 1 visits today)