- UTM - https://utm.md -

Licența-2021. FIEB. Programul „Business și administrare”

Absolvenții programului de studii „Business și Administrare” din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business și-au susținut cu succes tezele de licență, demonstrând cunoștințe și competențe analitice și manageriale avansate.

Comisia Examenului de Licență a fost constituită din: conf. cercet., dr. hab. Rodica PERCIUN, președintele Comisiei; prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚA; conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, șef Departament Economie și Management; conf. univ., dr. Alina STRATILA, șef program „Business și administrare”.

În tezele de licență prezentate studenții au cercetat aspecte actuale privind analiza diagnostică a activității de producere și activității comerciale, analiza diagnostică a resurselor umane, analiza activității financiare din cadrul întreprinderilor din diferite domenii de activitate.

Comisia de examinare a apreciat efortul și competențele profesionale ale absolvenților, evidențiind tezele unora dintre ei:

Prezentarea tezelor și discuțiile aferente dintre studenți și membrii Comisiei Examenului de Licență a avut loc în limbile română, engleză, rusă.

Cultivându-le abilități de lider și dezvoltându-le spiritul antreprenorial, programul de studii „Business și administrare” stimulează absolvenții să inițieze afaceri. Le oferă și oportunități de angajare în diverse domenii: manager, economist-manager, manager finanțe, manager vânzări, manager resurse umane, manager calitate etc. Unul din atuurile programului rezidă în includerea tehnologiilor informaționale moderne, accentul pe cunoașterea organizării proceselor economice prin prisma ingineriei, experiența și calificarea înaltă a cadrelor științifico-didactice, rata înaltă de angajare a absolvenților, infrastructura modernă etc.

Totodată, studenților li s-a propus continuarea studiilor la ciclul II, Master – studii extrem de necesare în vederea construirii carierii de succes și avansării ierarhice. Departamentul Economie și Management oferă programe de master performante: „Administrarea afacerilor” și „Economia afacerilor imobiliare”, în cadrul cărora studiile sunt organizate în baza acordurilor de colaborare cu instituții de învățământ superior europene.

(Visited 524 times, 1 visits today)