- UTM - https://utm.md -

Licența-2021. O nouă promoție de ingineri biomedicali la DMIB-FCIM-UTM

Pe 15 și 16 iunie 2021 Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală (DMIB) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit sesiunea de susținere publică, online, a tezelor de licență ale celor 27 de absolvenți ai programului de studii „Ingineria biomedicală”.

Comisia de licență a DMIB-FCIM-UTM, condusă de conf. univ., dr. Călin Petru CORCIOVA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. Popa” din Iași, România, a apreciat înalt rezultatele prezentate de absovenți.

Contrar impactului nefast cauzat de restricțiile în perioada pandemică, absolvenții au reușit să realizeze cu brio obiectivele alese pentru teza sau proiectul de licență. Temele tezelor de licență sunt variate, efectuate în diverse instituții de cercetare, unități medicale de stat și private, firme din domeniul informaticii și microelectronicii și pot fi divizate în 3 categorii: (i) dispozitive biomedicale, (ii) știința materialelor destinate biomedicinei, (iii) managementul tehnologiilor medicale.

Din prima categorie menționăm temele: Elaborarea moduluilui de scanare a obiectelor biologice pentru imprimanta 3DEnder-3 (Radu POPUȘOI, coordonator: conf. univ., dr. Ion POCAZNOI) video, Dispozitiv de monitorizare a gazelor și compușilor organici volatili din aerul expirat (Grigorii BUZA, coordonator: prof. Victor ȘONTEA), Nebulizator pentru dezinfectarea încăperii și modulul de umezire a aerului (Veronica BOLOGAN, coordonator: lector univ. A. IAVORSCHI), Sistem de dozimetrie pentru sectiile de imagistică și radioterapie cu transmiterea datelor la distantă (Ion CÂRNOV, coordonator: as. univ. U. ROTARI).

Din categoria a doua se evidențiază lucrările: Monitorizarea culturilor celulare prin intermediul rețelelor de microelectrozi (Alexandrina Țurcanu, coordonator, dr., conf. E.Monaico), Determinarea peroxidului de hidrogen prin colorimetria nanoparticulelor magnetice de Fe3O4 (Diana NIRCA, coordonator: dr. conf. Ion POCAZNOI).

Din soluțiile propuse privind managementul tehnologiilor medicale merită mențiunea teza Managementul tehnologiilor medicale – componenta de bază a asigurării, eficienței, și calității serviciilor medicale prezentată de Sanda Matcovschi (coordonator: prof. Victor ȘONTEA).

Corpul didactic al Departamentului MIB exprimă sincere felicitări noii promoții de ingineri biomedicali și le dorește noi realizări în domeniul ales!

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei asigură studiile la 3 specialități (IBM – Inginerie Biomedicală, MN – Microelectronică și Nanotehnologii și EA), ciclurile 1, 2 și 3: licență, masterat și doctorat, respectiv.

prof. univ., dr. hab. A. BUZDUGAN,

șef program IBM  

Referinţe online:

http://mib.utm.md/ [1]

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/ [2]

(Visited 384 times, 1 visits today)