Aviz: Prezentarea și analiza tezei de doctor la Ședința Seminarului de Profil. Candidat: Laurențiu MARIN

Se anuntă ședința Seminarului Științific de Profil al Școlii Doctorale „IMC” privind prezentarea și examinarea tezei de doctorat a cercetătorului științific principal gr.II (ICECHIM, București) Laurențiu MARIN.

Tema tezei: Cercetări privind omiterea efectelor de priză dintre suprafețele metalice și nemetalice prin intermediul peliculelor de grafit

Specialitatea: 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare.

Conducător de doctorat: Dumitru UNGUREANU, dr. șt. teh., prof. univ., UTM.

Conducători științifici:

1. Pavel Topală – dr.hab., prof.univ., USARB

2. Petru Stoicev – dr.hab., prof.univ., UTM

Experți:

Sergiu Mazuru, dr.hab., conf.unv., UTM

Alexandr Ojegov, dr., conf.univ., USARB

Președintele SȘP:

Valeriu Dulgheru, dr.hab., prof.univ., UTM;

Secretarul SȘP:

Nicolae Trifan, dr., conf.univ., UTM;

 

Data: 30 iunie 2021, ora 14:00

Local: bl. VI a.6-112 (online)

P.S.:

  • Prezența membrilor SȘP  este obligatorie;
  • Toți doritorii și persoanele invitate pot participa la ședință în regim online.
(Visited 66 times, 1 visits today)