- UTM - https://utm.md -

LA MULȚI ANI octogenarului Valentin AMARIEI!

La 12 iunie 1941, la poalele codrilor din orașul Călărași, într-o familie de profesori avea să vină pe lume un Om care a ales să urmeze modelul de viață al părinților săi – în pedagogie. Peste ani, în îndepărtatul 1968, destinul l-a adus la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde își găsi menirea și își făcuse un nume – Valentin AMARIEI.

Traseul pe care l-a parcurs cu demnitate de la postura de asistent universitar, șef catedră, prodecan până la cea de prorector și director al unuia dintre cele mai importante centre universitare – cel de formare profesională continuă, este pe cât de merituos, pe atât de apreciabil. A reușit să valorifice în timp aria acordurilor de parteneriat ale UTM cu importante instituții publice din țară și prestigioși subiecți pe plan extern, să creeze un sistem complex de formare continuă, cu antrenarea tuturor facultăților, departamentelor, să implementeze mecanisme de cointeresare a universitarilor de a contribui la dezvoltarea subdiviziunilor antrenate în această activitate, ridicând componenta pregătirii cadrelor inginerești la rang de învățare pe tot parcursul vieții, prin perfecționare și recalificare a diferitelor categorii de specialiști din economia națională – cadre didactice, maiștri, ingineri, manageri etc.

Stimate profesor Valentin AMARIEI! În acest frumos mijloc de Cireșar, în numele tuturor studenților, cadrelor didactice și administrației Universității Tehnice a Moldovei, permiteți-ne să vă asigurăm de nemărginitul nostru respect și aprecierea plenară pentru modelul de viață și activitate pe care ni-l oferiți de-a lungul timpului.

LA MULȚI ANI!

 

(Visited 468 times, 1 visits today)