- UTM - https://utm.md -

La mulți ani pentru jubiliarul Rafael CILOCI

Facultatea Inginerie Economică și Business a UTM, în comun cu Biroul Sindical al Salariaților are deosebită plăcere să adreseze sincere felicitări și urări de bine cu ocazia frumosului jubileu de 50 de ani al decanului, conferențiarului universitar, doctorului în științe economice, Rafael CILOCI.

Decanul Rafael CILOCI și-a început cariera în cadrul Universității Tehnice a Moldovei în anul 1993, absolvind Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică. În scurt timp, în anul 1998, susține cu succes teza de doctor în științe economice, după care pornește o dezvoltare vertiginoasă a carierei profesionale: de la lector asistent până la conferențiar universitar, șef Departament Economie și Management, decan FIEB, cu o implicare activă în cadrul proiectelor naționale și internaționale, multiple mobilități și formări, circa 60 de publicații științifice.

Eforturile depuse constant și consecvent în realizarea obiectivelor de interes comun au fost recunoscute și apreciate cu diverse diplome de merit atât la nivelul  Universității Tehnice (1997, 2005), cât și la nivelul național – Diploma Ministerului Educației (2016) și Medalia „Meritul Civic” (2019).

Mult stimate domnule decan Rafael CILOCI, vă dorim multă sănătate, viață lungă și fericită, bunăstare, creativitate, noi performanțe profesionale, entuziasm perpetuu în activitățile pe care le desfășurați și împlinire sufletească! Mulți ani înainte marcați de reușite frumoase, prosperare, putere să rezistați provocărilor și să atingeți noi înălțimi!

Facultatea Inginerie Economică și Business este mândră de a fi condusă de către dl Rafael CILOCI, un decan modern, iscusit și cu verticalitate, care dă dovadă de un leadership performant, un profesor cu vocație, un profesionist remarcabil, un coleg onest și devotat și exprimă recunoștință și prețuirea pentru munca depusă în consolidarea colectivului și formarea unei culturi academice decente.

La mulți ani sănătoși, fructuoși și valoroși!

Cu înaltă considerațiune,

colectivul Facultății Inginerie Economică și Business

 

(Visited 258 times, 1 visits today)