- UTM - https://utm.md -

Concursul cursurilor digitale la UTM

Etapa a II-a a Concursului cursurilor digitale la UTM, ediția de primăvară 2020/2021, s-a încheiat. Inițiat prin decizia Consiliului de Administrație al Universității Tehnice a Moldovei, concursul își propune susținerea activităților de perfecționare a procesului de instruire prin elaborarea cursurilor cu conținut digital, stimularea efortului și a experienței cadrelor didactice, sporirea calității materialelor elaborate.

La concurs au fost prezentate cursuri plasate pe platformele universitare MOODLE şi ELSE, pe care o Comisie constituită din reprezentanţi ai facultăţilor şi administraţiei UTM le-a evaluat din perspectiva conţinutului, interacţiunii student-cadru didactic și a funcționalității.

Premiul de gradul I a fost acordat dnei Viorica ŢIBICHI, conf. univ., dr., FCGC – pentru cursurile „Mecanica construcţiilor” şi „Construcţii din beton armat şi metal”; dnei Viorica URSU, conf. univ., dr., FCGC – pentru cursul „Drept civil”; dlui Marin GUŢU, conf. univ., dr., FIMIT – pentru „Termotehnica” şi dlui Vasile POSTICA, dr. în științe inginerești, FCIM – pentru cursul „Circuite integrale digitale”.

Laureaţi ai premiului de gradul II au devenit: Ecaterina Covaci, conf. univ., dr., FTA – pentru cursul „Vinificaţia primară” şi dna Ludmila PECA, lector universitar, FCIM – pentru cursul „Reţele de calculatoare”.

Premiul de gradul III i-a revenit cursului „Teoria mecanismelor şi maşinilor”, elaborat de dl Iulian MALCOCI, conf. univ., dr., FIMIT.

(Visited 209 times, 1 visits today)