Felicitări dnei Aliona Ghendov-Moșanu cu prilejul susținerii tezei de doctor habilitat!

Universitatea Tehnică a Moldovei o felicită pe dna Aliona Ghendov-Moșanu, care la data de 03.06.2021 a susținut cu succes teza de doctor habilitat în științe inginerești cu tema „Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale”.

Specialitatea: 253.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală

Consultant științific: Rodica STURZA, prof. univ., dr. hab., Universitatea Tehnică a Moldovei

Membrii Comisiei de susținere publică:

GAINA Boris, doctor în științe tehnice, profesor universitar, academician, Academia de Științe a Moldovei – președinte,

DESEATNICOVA Olga, doctor în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei – secretar științific,

SOCACIU Carmen, doctor în chimie, profesor universitar, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, România,

STURZA Rodica, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Referenți oficiali:

VIZIREANU Camelia, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România,

PINTEA Adela, doctor în chimie, profesor universitar, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, România,

BALAN Valerian, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova,

ARÎCU Aculina, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Institutul de Chimie.

 

La mai MULT și la mai MARE!

(Visited 72 times, 1 visits today)