CONCURS DE SELECȚIE PENTRU MOBILITATE ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România, în cadrul programului Erasmus+ KA 107. Se anunță 1 bursă de mobilitate de predare de 5 zile pentru personalul didactic din cadrul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul I al anului universitar 2021–2022.

Dosarele pot fi depuse până la  12 iunie 2021. Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: Tehnologia construcţiilor de maşini

COMPONENȚA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ LA STATUTUL DE CADRU DIDACTIC ERASMUS+: 

 1. Cerere tip adresată Decanului Rectoruluii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass+ fotografie).
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de predare propus a se derula Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iași, România.

CRITERII DE SELECȚIE:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet întocmit.
 2. Criterii de departajare
  • Candidatul este titular al contractului acordului încheiat cu universitatea/facultatea parteneră și a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.
Calendar concurs selecție
01-12.06.2021 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

14.06.2021 INTERVIUL DE SELECŢIE 
14.06.2021 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
15.06.2021 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iaşi pentru evaluarea finală
Informații suplimentare

Coordonator relații internaționale FIMIT

Iulian Malcoci, conf. univ., dr.,

Email: iulian.malcoci@bpm.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Natalia Vladei, conf. univ., dr.

Email: natalia.furtuna@adm.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

(Visited 107 times, 1 visits today)