AVIZ: Susținerea tezei de doctorat în ședința Seminarului Științific. Candidat: Vasili VÎRLAN

Se anuntă ședința Seminarului Științific al Școlii Doctorale „IMC” (domeniul: Inginerie Civilă) privind susținerea tezei de doctorat a candidatului Vasili VÎRLAN.

Tema tezei: Tehnologii avanasate în stațiile de epurare biologică a apelor uzate. 

Specialitatea: 211.03 – Rețele inginerești în construcții.

Conducător de doctorat: Dumitru UNGUREANU, dr. șt. teh., prof. univ., UTM.

Membrii comisiei de îndrumare:

Sergiu CALOS, dr. șt. teh., conf.univ., UTM;
Ion IONEȚ, dr. șt. teh., conf.univ., UTM.

Experți:

Anatolii TARANENCO, dr. șt.teh., conf.univ., UTM;
Ion IONEȚ, dr. șt. teh., conf.univ., UTM.

Data: 11 iunie 2021, ora 15:00

Local: bl. IX – 234 (online)

P.S.:

  • Prezența membrilor SȘȘD (domeniul: Inginerie Civilă) este obligatorie;
  • Toți doritorii și persoanele invitate pot participa la ședință în regim online.
(Visited 98 times, 1 visits today)