- UTM - https://utm.md -

FIEB: masă rotundă privind dezvoltarea economiei circulare

Facultatea Inginerie Economică și Business a organizat masa rotundă „Gradul de educație, conștientizare și comportament cu privire la economia circulară’’, care a trezit un viu interes în mediul academic și al studenților, întrunind online circa 60 de participanți.

Evenimentul survine în rezultatul implementării proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) „Dezvoltarea mecanismului de formare a economei circulare în R. Moldova’’ 20.80009.0807.22.

În cuvântul său inaugural, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN a evidențiat importanța temei discutate și necesitatea reformatarii economiei moldovenești.

Un mesaj de salut a rostit și conf. cercetător, dr. hab. Rodica PERCIUN, director proiect INCE „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”, care a reliefat obiectivele și realizate proiectului.

În continuare, raportorii au examinat o seamă de subiecte de interes științific major:

  • „Economia circulară – provocări și necesitate” – conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decanul FIEB;
  • „Nivelul de informare a tinerilor din Republica Moldova privind relevanța economiei circulare” – conf. univ., dr.  Iuliu ȚURCAN;
  • „Necesitatea implementării economiei circulare în industria modei” – prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚĂ;
  • „Economia circulară: model de perspectivă pentru sectorul vitivinicol” –  univ. Cristina DIACONU.

Printre numeroșii participanți la eveniment s-a remarcat prezența partenerilor strategici  de la INCE – Institutul Național de Cercetări Economice, care prin intervențiile lor au adus o plus valoare suplimentară acestei importante inițiative științifice.

(Visited 161 times, 1 visits today)