Orientare profesională: UTM poate fi și destinația Ta!

Într-un an în care pandemia a afectat în mare parte viața noastră de zi cu zi, admiterea din vară va constitui un examen foarte serios atât pentru universități, cât și nemijlocit pentru candidați. Liceenii se întreabă cu emoție care ar fi cea mai potrivită universitate pentru ei, ce facultate i-ar apropia cel mai mult de domeniile de care sunt pasionați. Suntem bucuroși să ne convingem în continuare că ingineria e printre cele mai în vogă.

Zilele acestea, echipele Comisiei de Admitere și Centrului de Informare și Ghidare în Carieră au dus Caravana Admiterii în câteva raioane din nordul și centrul țării, reușind să distribuie materiale informative despre facultățile și programele de studii din cadrul UTM în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din raioanele Florești, Sângerei, Călărași, Strășeni. Mai mult. Cu unele dintre acestea au reușit să stabilească și un dialog live pe online, pentru a le vorbi elevilor despre oportunitățile de continuare a studiilor la unica instituție de învățământ superior cu profil ingineresc din RM – Universitatea Tehnică a Moldovei. În fața celor mai versați reprezentanți ai UTM în materie de orientare profesională și-au deschis online ușile liceele teoretice „Vasile Alecsandri” din or. Călăraşi, „Olimp” din or. Sângerei, „Nicolae Casso” din s. Chişcăreni, r. Sângerei și „Nestor Vornicescu” din s. Lozova, r. Străşeni. Asistați de către reprezentanții acestor instituții – directorii-adjuncți Maria BOB și Larisa MELINTE, directoarea Viorica CRĂCIUN și, respectiv, Viorica GORI, echipele UTM le-au vorbit liceenilor despre importanța și atuurile studiilor tehnico-inginerești la UTM, răspunzând la întrebările elevilor: Ce programe de studii oferă cele 9 facultăți ale UTM? Ce relații mențin acestea cu instituțiile de peste hotare și, prin urmare, ce perspective pentru mobilități academice există? Ce șanse au candidații să mizeze pe o bursă de studii? Unde își fac studenții UTM stagiile de practică? Și, principalul, care sunt perspectivele de angajare conform specialității după absolvirea facultății?

Liceenii au fost surprinși să afle că UTM deține prima poziție între universitățile din RM în prestigioase clasamente internaționale și că se află în top și în campaniile de Admitere, fiecare al 4-lea student din RM fiind înmatriculat la UTM. În cadrul celor 9 facultăți ale UTM mii de tineri se conving ce este arta ingineriei în realitate și în ce măsură tehnologia și inovația pășește larg în domeniile de profil ale UTM, cum ar fi energetică și inginerie electrică; urbanism şi arhitectură; cadastru, geodezie şi construcţi;  electronică și telecomunicaţii; calculatoare, informatică şi microelectronică; inginerie mecanică, industrială și transporturi; tehnologii alimentare; textile și poligrafie; inginerie economică şi business.

Mulțumind pentru interes, înțelegere și deschidere administrațiilor instituțiilor cu care au contactat, specialiștii în orientarea profesională de la UTM duc Caravana Admiterii mai departe în localitățile țării, declarându-se mândri de faptul că fac parte din marea familie a UTM, îndemnându-i și pe liceeni să le urmeze exemplul.

(Visited 103 times, 1 visits today)