Anunț de participare – Echipamente IT pentru necesitățile proiectului “Stabilirea instrumentelor și a obiectivelor de revizuire pentru educația medicală/ Setting peer review instruments and goals for medical (health) education (SPRING)” 

Tipul procedurii: Cererea Ofertelor de Prețuri

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1620976813255

Anunț de participare

(Visited 37 times, 1 visits today)