Consiliul Național al Energiei – membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic

Consiliul Național al Energiei, al cărui board include mai mulți UTM-iști merituoși, a fost acceptat în calitate de membru în cadrul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile (FSC) din cadrul Parteneriatului Estic (PaE), decizia fiind adoptată în ședința plenară a Platformei Naționale din 11 mai 2021.

Platforma Națională a FSC din PaE are misiunea de a consolida procesul de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și de monitorizare în implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și a altor documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și la relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

În domeniul energetic cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a început în anul 2009, odată cu aderarea la Tratatul Comunității Energetice și căpătarea de către Moldova a statutului de Parte Contractantă. Această cooperare a fost aprofundată în baza Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat în anul 2014, în care Capitolul 14 este dedicat sectorului energetic, iar Capitolele 16 și 17 vizează mediul înconjurător și respectiv politicile climatice

Amintim că cei șase UTM-iști merituoși – profesori, lectori, absolvenți ai Universității Tehnice a Moldovei, care fac parte din componența AO CNE – Asociația obștească Consiliul Național al Energiei sunt: prof. univ., dr. hab. FEIE (Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, UTM) Valentin ARION – președinte AO CNE; absolventă FEIE-UTM Lucia ARSENII, alumnă LIFE Academy – vicepreședintă AO CNE; lect. univ., drd. Constantin BOROSAN – director executiv AO CNE; conf. univ., dr., șef Departament Energetică, FEIE-UTM Viorica HLUSOV – cenzor AO CNE; prof. univ., dr. FEIE-UTM Ion STRATAN și Valeriu COSARCIUC, absolvent UTM – membri de onoare ai Consiliului Asociației.

Consiliul Național al Energiei este o asociație obștească ce promovează politici de combatere a schimbărilor climatice și protecție a mediului prin eficiență energetică și valorificare a surselor regenerabile de energie pentru o dezvoltare sustenabilă. Reprezentanții CNE urmăresc și analizează evoluțiile energetice globale, europene și naționale; realizează studii independente privind politicile energetice publice; organizează evenimente de informare și documentare pe teme aferente tranziției energetice.

(Visited 77 times, 1 visits today)